Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại

Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại

Tên đầy đủ: Công ty Cổ Phần Nhiệt Điện Phả Lại
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

''Hợp tác cùng phát triển, ổn định và bền vững''