Công ty Obayashi

Công ty Obayashi

Tên đầy đủ: Công ty Obayashi
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

''Hợp tác cùng phát triển, ổn định và bền vững''