Công ty Sumitomo Mitsui Construction Co.,LTD

Công ty Sumitomo Mitsui Construction Co.,LTD

Tên đầy đủ: Công ty Sumitomo Mitsui Construction Co.,LTD
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

''Hợp tác cùng phát triển, ổn định và bền vững''