Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam

Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam

Tên đầy đủ: Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

''Hợp tác cùng phát triển, ổn định và bền vững''