Tổng công ty xây dựng đường thủy

Tổng công ty xây dựng đường thủy

Tên đầy đủ: Tổng công ty xây dựng đường thủy
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

''Hợp tác cùng phát triển, ổn định và bền vững''