Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở

Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở

Tên đầy đủ: Xí nghiệp quản lý cụm công trình đầu mối Yên Sở
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

''Hợp tác cùng phát triển, ổn định và bền vững''