CUNG CẤP NHÂN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG CHO DỰ ÁN XD CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG LẠCH HUYỆN, TP. HẢI PHÒNG

Cung cấp nhân công địa phương cho Dự án XD cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện - TP. Hải Phòng

Tên công trình: Cung cấp nhân công địa phương cho Dự án XD cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện - TP. Hải Phòng

Đơn vị ký hợp đồng: Công ty TNHH xây dựng SUMITOMO MÍTUI

Năm thi công: Từ năm 2015 đến năm 2017

Giá trị hợp đồng: 17.000.000.000 VNĐ

 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

''Hợp tác cùng phát triển, ổn định và bền vững''