Cung cấp nhân công làm cầu Nhật Tân - TP Hà Nội

Cung cấp nhân công địa phương cho Dự án cầu Nhật Tân - TP Hà Nội

Tên công trình: Cung cấp nhân công địa phương cho Dự án cầu Nhật Tân - TP Hà Nội

Đơn vị ký hợp đồng: Công ty TNHH XD SUMITOMO - MITSUI

Năm Thi công: Năm 2013 - 2014

Giá trị hợp đồng: 27.000.000.000 VNĐ

cau_day_vang_1.jpg

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

''Hợp tác cùng phát triển, ổn định và bền vững''