HÀN ANODE HY SINH CHỐNG ĂN MÒN KIM LOẠI DƯỚI NƯỚC THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD HẠ TẦNG KỸ THUẬT CĂN CỨ QUÂN SỰ CẢNG CAM RANH

Hàn ANODE hy sinh chống ăn mòn kim loại dưới nước thuộc dự án đầu tư XD Hạ tầng kỹ thuật căn cứ quân sự cảng Cam Ranh

Tên công trình: Hàn ANODE hy sinh chống ăn mòn kim loại dưới nước thuộc dự án đầu tư XD Hạ tầng kỹ thuật căn cứ quân sự cảng Cam Ranh

Đơn vị ký hợp đồng: Công ty TNHH Sản xuất thương mại H.T.H

Năm thi công: 2015 - 2016

Giá trị hợp đồng: 1.500.000.000 VNĐ

 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

''Hợp tác cùng phát triển, ổn định và bền vững''