LẶN THI CÔNG XÂY DỰNG HẦM THỦ THIÊM - SÀI GÒN

Tên công trình: Lặn thi công XD hầm Thủ Thiêm - Sài Gòn

Tên công trình: Lặn thi công XD hầm Thủ Thiêm - Sài Gòn

Đơn vị ký hợp đồng: Liên doanh Obayshi - Sumitomo

Giá trị hợp đồng: 1.325.486.000 VNĐ

hamthuthiem_zing_1 (1).jpg

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

''Hợp tác cùng phát triển, ổn định và bền vững''