PHÁ BÊ TÔNG ĐẦU CỌC KHOAN NHỒI THUỘC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG CẢNG LẠCH HUYỆN, TP. HẢI PHÒNG

Phá bê tông đầu cọc khoan nhồi trụ P60, P61, P62, P63, P82 thuộc Dự án XD cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện - TP. Hải Phòng

Tên công trình: Phá bê tông đầu cọc khoan nhồi trụ P60, P61, P62, P63, P82 thuộc Dự án XD cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện - TP. Hải Phòng

Đơn vị ký hợp đồng: Công ty TNHH XD SUMITOMO MITSUI

Năm thi công: Năm 2015 - 2016

Giá trị hợp đồng: 2.500.000.000 VNĐ

 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

''Hợp tác cùng phát triển, ổn định và bền vững''