SỬA CHỮA CẦU AN HỮU CŨ TỈNH TIỀN GIANG

Tên công trình: Sửa chữa cầu An Hữu cũ ở tỉnh Tiền Giang

 

Tên công trình: Sửa chữa cầu An Hữu cũ ở tỉnh Tiền Giang

Đơn vị ký hợp đồng: Công ty cổ phần SBTECH

Năm thi công: 2016

Giá trị hợp đồng: 500.000.000 VNĐ

IMG_2836.JPG

Album ảnh
SỬA CHỮA CẦU AN HỮU CŨ TỈNH TIỀN GIANG
SỬA CHỮA CẦU AN HỮU CŨ TỈNH TIỀN GIANG
SỬA CHỮA CẦU AN HỮU CŨ TỈNH TIỀN GIANG
SỬA CHỮA CẦU AN HỮU CŨ TỈNH TIỀN GIANG
SỬA CHỮA CẦU AN HỮU CŨ TỈNH TIỀN GIANG
SỬA CHỮA CẦU AN HỮU CŨ TỈNH TIỀN GIANG
SỬA CHỮA CẦU AN HỮU CŨ TỈNH TIỀN GIANG
SỬA CHỮA CẦU AN HỮU CŨ TỈNH TIỀN GIANG
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

''Hợp tác cùng phát triển, ổn định và bền vững''