SỬA CHỮA NÂNG CẤP CẦU LONG HỒ THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XD HẠ TẦNG KỸ THUẬT CĂN CỨ QUÂN SỰ CAM RANH

Tên công trình: Sửa chữa nâng cấp cầu Long Hồ thuộc Dự án đầu tư XD Hạ tầng kỹ thuật cân cứ quân sự Cam Ranh

 

Tên công trình: Sửa chữa nâng cấp cầu Long Hồ thuộc Dự án đầu tư XD Hạ tầng kỹ thuật cân cứ quân sự Cam Ranh

Đơn vị ký hợp đồng: Công ty TNHH MTV xây dựng công trình - Tân Cảng

Năm thi công: 2015 - 2016

Giá trị hợp đồng: 4.500.000.000 VNĐ

 

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

''Hợp tác cùng phát triển, ổn định và bền vững''