THI CÔNG CẦU TRỤ THANH TRÌ

Tên công trình: Thi công trụ cầu Thanh Trì

 

Tên công trình: Thi công trụ cầu Thanh Trì

Đơn vị ký hợp đồng: Nhà thầu OBAYSHI

Giá trị hợp đồng: 9.000.000.000 VNĐ

Toan canh cau Thanh Tri.jpg

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

''Hợp tác cùng phát triển, ổn định và bền vững''