MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:

    Mục tiêu hoạt động của chúng tôi là nhằm thi công xây dựng công trình có chất lượng tốt nhất, với tiến độ nhanh nhất và cung cấp các sản phẩm chuyên ngành tốt nhất, đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất cho khách hàng dựa trên kinh nghiệm thực tiễn về chuyên ngành và kinh nghiệm thực tế t ạiViệt Nam.

 

SỨ MỆNH:

    Kiên trì theo đuổi mục tiêu đáp ứng và vượt qua cam kết chất lượng của khách hàng, đảm bảo yêu cầu về chi phí và dự toán, tuân thủ đúng tiến độ đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn, sức khỏe và môi trường.

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG:

    Công ty cổ phần thương mại và xây dựng công trình ngầm Thăng Long nỗ lực phấn đấu không ngừng để luôn luôn cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt nhất đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng. Công ty luôn trân trọng những ý kiến đóng góp của quý khách hàng để cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn. Công ty cổ phần thương mại và xây dựng công trình ngầm Thăng Long nỗ lực phấn đấu không ngừng để luôn luôn cung cấp các dịch vụ với chất lượng tốt nhất đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng. Công ty luôn trân trọng những ý kiến đóng góp của quý khách hàng để cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ ngày một tốt hơn.

 

                                                               

 

  1. Để đạt được mục tiêu chất lượng, ổn định và phát triển bền vững, Công ty cam kết thực hiện những nguyên tắc sau đây:
    • Thấu hiểu các yêu cầu của khách hàng để đảm bảo dịch vụ của mình đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất, trong thời gian nhanh nhất.
    • Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công nhân viên, ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào trong sản xuất.
    • Không ngừng cải tiến quy trình quản lý chất lượng sản phẩm nội bộ, tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
    • Tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản lý chất lượng của nhà nước và mọi yêu cầu chất lượng của phía khách hàng.
  2. Công ty phấn đấu từng bước xây dựng và đưa quy trình quản lý chất lượng sản phẩm theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001 vào thực tiễn sản xuất của công ty.